torsdag 14. januar 2010

Random 2D dump

CD cover style for RUN
From 2D stuff

Poster for a 8mm movie i made for class.

5 Point perspective

3 Point Perspective

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar